Servera izvietošanas izcenojumi
Servera tips Rack statnē ATX servera izvietošana
Parametri
Interneta resursi (Latvija) 100 Mbit/s
Interneta resursi (ārzemes) 2 Mbit/s  
4.00 € / 2.81 Ls par katru papildus Mbit/s
IP adreses
Termiņš
Administrēšana un atbalsts 36.00 EUR/mēnesī 25.30 Ls/mēnesī
Kopā
0.00 Ls
Komentāri

* Cenā tiek ietverta maksa par elektrības lietošanu 0,3A apmērā. Elektrības lietošana, kas pārsniedz 0.3A tiek apmaksātā atsevišķi 3.51 LVL(5.00 EUR) apmerā par katriem 0.1A.